Výstupy z databáze pro strojové zpracování

(datum poslední změny: 27.11.2023 14:10)

Novinky

2022-06-20

Přidán nový výstup dokumentů volně přístupných a online dostupných děl z digitálních knihoven (DNNTO) v rámci služby DNNT.

2020-08-18

Přidán nový výstup obálek titulů služby DNNT dostupných v Národní digitální knihovně NK ČR.

2019-01-31

Do výstupu obálek, ... přidáno hodnocení titulů - parametry cached_rating_sum a cached_rating_count. (cached_rating_sum/cached_rating_count = procentní hodnocení titulu).

2018-12-18

Možnost stažení nového výstupu - PHP pole s identifikátory dokumentů a ID obálky. Výrazně urychlí zjištění ID cover pro hromadné dotazy pomocí skriptů (např. generování seznamů novinek).


Popis

Exporty z databáze projektu obálkyknih.cz pro hromadné importy dat do knihovních systémů či generování seznamů novinek, přehledů apod.

Statické exporty jsou generovány 1x denně v noci a poskytovány ve formátu souborů XML (UTF-8 kódování).


Jako parametr při volání skriptů lze použít parametr last_change pro výstup posledních záznamů.

Příklad: https://servis.obalkyknih.cz/export/okcz_annotation.php?last_change=2024-04-01

Výstup vrací poté pouze záznamy změněné či vytvořené po tomto datu (včetně uvedeného data). Formát datumu je dle vzoru YYYY-MM-DD. Výstupy jsou generovány online a tudíž trvají delší dobu (10-30s). Z důvodu zabránění zahlcení serveru jsou vypisovány záznamy změněné maximálně za poslední rok. Doporučujeme nastavit pravidelné stahováni - např. po týdnu - a raději v nočních hodinách.

U OCR obsahů je kompletní export databáze rozdělen po 100 000 záznamech na jeden exportní soubor. Dat je příliš mnoho ...


Z výstupu pomocí hodnot cover_id, toc_id a bib_id lze vygenerovat URL k příslušným souborům dle vzoru:

https://server <cache1|cache2>.obalkyknih.cz/file/typ objektu <cover|toc|bib>/id <cover_id |toc_id|bib_id>/velikost náhledu či typ souboru <pdf|thumbnail|icon|medium|preview510>

Hodnoty cover_id, toc_id a bib_id se při aktualizacích záznamů mění. !!! XML exporty neslouží pro trvalé propojení knihovních záznamů se záznamy projektu obalkyknih.cz !!! Pro běžný provoz použijte funkce popsané v API projektu.


Příklady:

Ukázkové náhledy jsou dostupné jen v případě platné registrace URL nebo IP adresy pro konkrétní knihovnu. Více informací v API projektu.

Přístup

Stahovat XML soubory je umožněno pouze registracím s právem k stahování příslušných dat (běžné registrace tuto možnost nemají).

Zájemci o stahování prosím kontaktujte správce projektu admin@obalkyknih.cz. Na stejný email posílejte i připomínky, návrhy na změny či zjištěné chyby.


Příklad stažení XML souboru:

wget -O okcz-annotation.xml --http-user=xxx@xxx.cz --http-passwd=xxx https://servis.obalkyknih.cz/export/okcz_annotation.php

Seznam výstupůOBÁLKA, OBSAH, SEZNAM LITERATURY, HODNOCENÍANOTACEOCR OBSAHYOBÁLKY - PHP ARRAY

Export identifikátorů (ISBN, ISSN, ISMN, EAN, OCLC, č. ČNB, vlastní identifikátor) s parametrem cover_id (ID obálky titulu v projektu obalkyknih.cz). Export je ve formátu asociativního pole pro zpracování pomocí PHP. ISBN, ISSN a EAN je uvedeno v 13-ti místném tvaru.

Ukázku PHP funkce pro převod do tohoto formátu naleznete zde.

Výstup vznikl pro potřeby naší knihovny pravidelně generovat seznamy náhledů obálek jednotlivých druhů dokumentů (knihy, DVD, CD, e-knihy, periodika, hry, ...). Ukázka "reklamního systému" v našem katalogu. Dotazy přes klasické API projektu obalkyknih.cz trvalo u cca. 500 tisíc dokumentů 2-3 hodiny. Dotaz na stejný počet dokumentů pomocí asociativního pole trvá pouhých 20-30 vteřin.


Výstup dokumentů volně přístupných a online dostupných děl z digitálních knihoven (DNNTO)

Export popisných dat, anotací, fulltext obsahů dokumentů volně přístupných a online dostupných děl z digitálních knihoven (DNNTO) - po přihlášení čtenáře pomocí systému eduID. Data dostupná v rámci služby DNNT

Export je dostupný ve formátu XML. Výstup vznikl pro potřeby importu dokumentů do katalogů knihovnen.

Data pochází z databáze projektu obálkyknih.cz a systému SDDNT - Seznam děl nedostupných na trhu.


OBÁLKY DNNT - PHP ARRAY

Export ID obálky titulu v projektu obalkyknih.cz obálky v systému OKCZ a uuid titulu v systému DNNT Národní digitální knihovny NK ČR. Export je ve formátu asociativního pole pro zpracování pomocí PHP.

Výstup vznikl pro potřeby naší knihovny generovat náhodně seznamy ukázek a pro zobrazení náhledů obálek vybraných titulu sluzby DNNT - viz ukázka.

© 2013-2024 Obálkyknih.cz - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, admin@obalkyknih.cz