Projekt Obalkyknih.cz

oprava existující anotace, přidání nové anotace
Název:

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství : sborník z konference : 14. a 15. listopadu 2018, Skalica - Hodonín = Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Educati

Autor:

Slavomír Lesňák, Svatopluk Novák, Matúš Porubjak

Rok vydání:

Identifikátory:

9788021093935 cnb003215689

Upravte stávající anotaci nebo vložte anotaci novou.
Souhlasím s využitím anotace pro potřeby projektu obálkyknih.cz. Obsah neporušuje autorská práva.(povinné)© 2013-2021 Obálkyknih.cz - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, admin@obalkyknih.cz